33. Familie Stakenborgh

De Roover, De Rode en Boeschot

uit De Vonder jaar 2014 nr. 4 (Heemkundekring Asten en Someren)

Met de familie Stakenborgh moeten we enige voorzichtigheid betrachten. Door de ruzie die zij met de abdij van Postel/Floreffe hebben gehad over de verpande goederen die de abdij in leen had gegeven. In 1359 en 1364 werd het conflict bijgelegd, maar de nazaten claimden in de 15e eeuw opnieuw de verpande goederen. Om hun rechten te bewijzen kwamen oude vervalste oorkonden tevoorschijn. Arnoud-Jan Bijsterveld zegt dat de valse oorkonden gemaakt zijn door de abdij van Postel, om te bewijzen dat de abdij de geclaimde bezittingen al in de 13e eeuw in bezit had. Terwijl Jean Coenen beweert dat de valse oorkonden gemaakt zijn door de nazaten van de familie. Dit neemt niet weg dat de Stakenborghs in Someren, Lierop en Asten een belangrijke familie waren. Zij bezaten als pachter of als eigenaar veel onroerend goed. In Someren bezaten zij het goed De Donck en het goed Ter Culen en waarschijnlijk ook het goed Vladeracken en waren zij ook pachter van twee molens. De hertog van Brabant koos in het conflict de zijde van de Abdij van Postel.

In de valse oorkonden werden de familieverbanden aangegeven. Deze zijn waarschijnlijk niet vervalst(waarom zouden ze ook), maar een bewijs is het niet.

De familie Stakenborgh is ook een serieuze kandidaat voor het hof van Someren. Gerlach de Roover de Rode, later Stakenborgh genoemd, werd geboren rond 1190, hij was getrouwd met Oda. In de vervalste oorkonde uit 1266 staat dat hun zoon Willem I de Roovere van Stakenborgh enige hoeven en de molen en het gemaal van Someren aan de abdij van Postel/Floreffe schenkt. (Hieruit zou men kunnen afleiden dat de abdij de vervalsingen gemaakt heeft). Willem was getrouwd met Beatrix van Diest. Willem is ± 1220 geboren en overleed in 1292.

Hun zoon Willem (II) Willemszn van Stakenborgh was getrouwd met Margaretha van Boischot (Boeschot). Willem was pachter van de watermolens op Vladeracken en op Stipdonk. Deze waren van de abdij van Postel. Omdat deze molens zeer winstgevend waren, kon hij (Willem) de abdij aanzienlijke sommen geld lenen. Als onderpand kreeg hij hiervoor goederen en tienden. Hierdoor is ook waarschijnlijk het conflict ontstaan.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend:

1, Hendrik Overste (meester, prior) in de abdij van Postel en later pastoor in Oerle.

2. Mattheus Willemszn van Stakenborgh (Boeschot) gehuwd met Magdalena Hendrik Haengrave. Magdalena was de dochter van Hendrik Haengrave (ook Hendrik Kirse van Someren genoemd). Ook zij kregen een zoon Willem en een zoon  Mattheus. Mattheus Mattheusz Stakenborgh Boeschot is overleden ± 1390. Hij was eiser in een proces tegen de abdij te Postel/Floreffe in 1357, dat hij in 1364 intrekt. Hij bezat de goederen Boeschot en Molendijk te Asten.

3. De derde zoon was Willem (III) geboren in 1292 in Someren en overleden in 1370 te Brussel