25. Henric van Stakenborch (2)

 De Waardenborg

Henric van Stakenborch was rond  1377-1380 in dienst van de bisschop van Utrecht, Floris van Wevelinckhoven, en was de rentmeester van Salland, Henric woonde in kasteel Arkelstein een basis van waaruit hij Salland beroofde, brandschatte en afperste. De bisschop was niet gediend van het opstandige gedrag van zijn rentmeester. In 1378 kwam het eerste kasteel de Waardenborg (of het hues tot Holten) gereed. De stad Deventer zette in overleg met de bisschop een kastelein op het kasteel, die burger was van de stad Deventer. Al na enkele jaren, rond juni 1380, werd het kasteel door Hendrik van Somisse, namens de opstandige rentmeester van Salland, Henrick van Stakenborch, in brand gestoken. Daarna toog de bisschop van Utrecht van Wevelinckhoven (1379-1394) weer aan het werk om dit te herbouwen. In 1381 wordt het kasteel herbouwd door Deventers burgers. In het voorjaar van 1382 is het kasteel klaar en op 1 mei wordt de eerste bekende kastelein Willem van Maze geïnstalleerd.