Iconografie

Voor zover bekend, bestaan er slechts enkele geschilderde portretten van leden van het geslacht Stakenburg. Toen het laten maken van afbeeldingen in welke vorm den ook in de loop van de 17e eeuw meer en meer bij de gezeten burgerij in de mode kwam, was het maatschappelijk aanzien van onze familie daarvoor reeds teveel gedaald.

Onze ikonografie is dus bijzonder klein.

1  

Cornelis Gerritsz. Stakenburg, geb. Tull en ’t Waal 1635, pastoor te Langeraar over de Lek1659, te Zwolle (Statie onder de Boogen) 24 december 1662, te Kampen 23 april 1664, te Utrecht (statie St. Marie achter Clarenburg) 1 jauari 1665, Aartspriester van Utrecht, Kanunnik van het Metropolitaan Kapittel 1704, Vicaris-Generaal, † Utrecht 9 november, begraven buurkerk 13 november 1721.
Borststuk naar rechts aanziend, gekleed in hooggesloten jas, waaronder witte platliggende kraag.
Olieverf, doek, door R. Koets. 1720 “aetatis suae 86” Bisschoppelijke Clerezy, Utrecht
Zie Moes “Iconographia Batavia”no. 7490. Tentoonstelling Centraal Museum Utrecht 1944, catalogus Blz. 18.

2  

Joannes Stakenburg, geb. Voorschoten 29 januari 1783, scheepstimmerman, maire van Stompwijk en Zoeterwoude, † Kralingen 10 november 1834.
Te halve lijve, naar rechts aanziend, in blauwe rok met witte jabot.
Miniatuur op ivoor, 5 x 4 cm, door onbekende schilder.
Collectie Dr. A.J.T. Stakenburg, Rotterdam

3  

Johannes Stakenburg, geb. Kralingen 31 augustus 1879, secretaris Scheepvaart Vereeniging Zuid 1907-1923, secretaris Bond van Werkgevers in de Koopvaardij 1923-1944, † Rotterdam 12 december 1944.
• Borststuk naar rechts, aanziend
Tekening 38 x 28 cm, door A. Wirtz, circa 1914
• Borststuk naar links, aanziend,
Tekening 38 x 28½ cm, door A. Wirtz, circa 1923
• Te halver lijve, naar links, gezeten in een stoel voor raam, op de achtergrond de Rotterdamse haven met nationale en stedelijke vlag.
Olieverf op paneel, 68 x 48 cm, door Dirk Nijland, 1944/6.
Alle drie collectie Dr. A.J.T.Stakenburg, Rotterdam

4  

Josephine Albertine Lucie Isabelle Smeulders, echtgenote van voorgaande, geb. Breda 16 juli 1876, † ’s-Gravenhage 9 januari 1961.
Aan voorzijde portret en jaartallen 1876-1956, aan de achterzijde namen en familiewapen Smeulders.
Penning in brons, diameter 10 cm, door W.A. Verbon, 1956.
Collectie Dr. A.J.T.Stakenburg, Rotterdam

5  

Jacoba Ploegmakers, geb. Oss 5 april 1895, echtgenote van Johannes Theodorus Stakenburg, geb. Amsterdam 19 oktober 1869, makelaar in effecten, lid der firma Stakenburg, Westhoff & Co, later der firma Stakenburg & Van Hardenbroek, † Amsterdam 24 december 1939.
Heupstuk naar links, gezeten in bruinlederen fauteuil, gekleed in grijze rok en witte blouse.
Olieverf doek ± 85 x 70 cm door Jacques Zwijsen 1941.
Collectie Mr. J. Th. Stakenburg, Oisterwijk.

6  

Mr. Johan Stakenburg (zoon van 3), geb. Rotterdam 30 augustus 1916, voorzitter-directeur der Stichting Raad van bestuur in het loodgietersbedrijf te ’s-Gravenhage.
Borststuk naar links, silhouet 10 x 8 cm, 1928
Collectie Dr. A.J. T. Stakenburg, Rotterdam.

7  

Dr. A.J. Teijchiné Stakenburg ( zoon van 3), geb. Rotterdam 15 januari 1918, conservator van ‘Rijks Kunstschatten 1943-1945, leraar Gymnasium Erasmianum 1945-1946, secretaris der Scheepvaart Vereeniging Zuid sindsdien.
Borststuk naar rechts, silhouet 10 x 8 cm, 1928
Collectie Dr. A. J. T. Stakenburg 

Bron: "De Familie Stakenburg" door Dr. A.J. Teychiné Stakenburg (1961)